ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

anbi

Met ingang van de datum van oprichting, t.w. 31 oktober 2013, is de Stichting GROOS OP HOOGLAND een ANBI.

Dit conform een beschikking van de belastingdienst d.d.30 januari 2014, dossiernummer: 89925.

De naam waaronder de stichting naar buiten treed is: Groos op Hoogland;

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer/fiscaal nummer is:8533.55.964;

Postadres: Lindelaan 19, 3828 CD Hoogland;

Doelstelling: 1 januari 2014 is het 40 jaar geleden dat de gemeente Hoogland werd geannexeerd door de gemeente Amersfoort. Het doel is om eens in de vijf jaar activiteiten te organiseren om de Hooglandse identiteit en saamhorigheid te versterken;

Bestuurders:

  • Voorzitter: Cor Smink
  • Penningmeester: Henk van Middelaar
  • Secretaris: Kenneth van Gelderen
  • Lid: Koos van Dijk;

Beloningsbeleid: Artikel 3, lid 6 van de statuten bepaalt dat het bestuur geen beloning ontvangt voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst;

Uitgeoefende activiteiten: vanaf 1 januari 2014 zullen er activiteiten worden uitgevoerd. Deze activiteiten worden weergegeven op deze website;

Financiële verantwoording: minimaal één keer per jaar zal verantwoording worden afgelegd.